Jsme Sedmička,
skauti z Milevska!

Oddíly a družiny

Ve středisku působí čtyři oddíly, chlapecký, dívčí, roverský kmen a klub oldskautů. Všechny družiny se schází v naší klubovně v budově Milevského kina.
Chceš se přidat? Kontaktuj vedoucí oddílů, které Ti nejvíc vyhovují a dozvíš se, co a jak.

Veverky

Světlušky (dívky 5–7 let)
vede Eliška Kortanová

schůzky v pátek
17:00 – 18:30

Myšky

Světlušky (dívky 8–10 let)
vede Anna Kovandová a Veronika Lhotová

schůzky v pátek
15:00 – 17:00

Kokosky

Skautky (dívky 11–13 let)
vede Kateřina Kovandová

schůzky v úterý
17:00–18:30

Želvičky

Skautky (dívky 14–16 let)
vede Jitka Máchalová

schůzky v pátek
18:00–19:30

Čmeláci

Vlčata (chlapci 6–10 let)
vede Adam Volf

schůzky v pondělí
17:00–18:30

Štíři

Skauti (chlapci 11–13 let)
vede Filip Kortan

schůzky v pondělí
15:00–16:30

Varani

Skauti (chlapci 14-15 let)
vede Filip Slunečko

schůzky v pátek
18:30 – 20:00

Raci, Panteři a Rysové

Skauti a roveři
vedou Jan Novotný, Pavel Čihák a Jakub Smrt

schůzky s ostatními družinami

O STŘEDISKU

Středisko Sedmička Milevsko je pobočným spolkem celostátního spolku Junák – český skaut, z.s.
Jsme veřejně prospěšný spolek s právní subjektivitou. Nejsme plátce DPH.

Celý název: Junák - český skaut, středisko Sedmička Milevsko, z. s.
Číslo střediska: 314.07
IČO: 60869135
Sídlo: 5. května 117, 399 01 Milevsko
Počet registrovaných členů: 95 (rok 2018)
WWW: https://www.junakmilevsko.net
Vůdce střediska: Jan Zelenka
Zástupkyně vůdce střediska: Jana Jarošová

Číslo účtu: 2100799146 / 2010 (transparentní účet FIO banka a.s.)

  • Říká se, že na celý život.

  • ...ale na spánek nezapomínáme!

  • Skauti se v životě neztratí!

Zápisky do kroniky

Skauting je příležitost pro nové zážitky v každém věku

Naši vedoucí

Všichni naši vedoucí jsou dobrovolníci a věnují se skautingu ve svém volném čase.

Jana Jarošová

Vedoucí střediska

Jitka Máchalová

Zástupce vedoucího střediska

Jan Novotný

Vedoucí roverského kmene

Jitka Máchalová

Vedoucí oddílu skautek

Kateřina Kovandová

Zástupkyně vedoucí skautek

Jan Novotný

Vedoucí oddílu skautů

Zdeněk Herout

Vedoucí oldskautů

Josef Kolčaba

Zástupce vedoucího skautů a oldskautů

Říkají o skautingu

Najít kamarády – zažít dobrodružství