Jsme Sedmička,
skauti z Milevska!

Oddíly a družiny

Ve středisku působí čtyři oddíly, chlapecký, dívčí, roverský kmen a klub oldskautů. Všechny družiny se schází v naší klubovně v budově Milevského kina.
Chceš se přidat? Kontaktuj vedoucí oddílů, které Ti nejvíc vyhovují a dozvíš se, co a jak.

Veverky

Světlušky (dívky 2011-2014)
vede Eliška Kortanová

Myšky

Světlušky (dívky 2008-2010)
vede Anna Kovandová

Kokosky

Skautky (dívky 2006-2008)
vede Kateřina Kovandová

Želvičky a Skáčka


Vedou a pomáhají při vedení schůzek

Gepardi

Vlčata (chlapci 2012-2014)
vede Tomáš Fürbacher

Čmeláci

Vlčata (chlapci 2008-2011)
vede Štěpán Pokorný

Štíři

Skauti (chlapci 2005-2007)
vede Filip Kortan

Panteři, Raci, Rysové a Varani


Vedou a pomáhají při vedení schůzek

O STŘEDISKU

Středisko Sedmička Milevsko je pobočným spolkem celostátního spolku Junák – český skaut, z.s.
Jsme veřejně prospěšný spolek s právní subjektivitou. Nejsme plátce DPH.

Celý název: Junák - český skaut, středisko Sedmička Milevsko, z. s.
Číslo střediska: 314.07
IČO: 60869135
Sídlo: 5. května 117, 399 01 Milevsko
Počet registrovaných členů: 95 (rok 2018)
WWW: https://www.junakmilevsko.net
Vůdce střediska: Jana Bezpalcová
Zástupkyně vůdce střediska: Jitka Máchalová

Číslo účtu: 2100799146 / 2010 (transparentní účet FIO banka a.s.)

  • Říká se, že na celý život.

  • ...ale na spánek nezapomínáme!

  • Skauti se v životě neztratí!

Zápisky do kroniky

Skauting je příležitost pro nové zážitky v každém věku

Naši vedoucí

Všichni naši vedoucí jsou dobrovolníci a věnují se skautingu ve svém volném čase.

Jana Bezpalcová

Vedoucí střediska

Jitka Máchalová

Zástupce vedoucího střediska

Jan Novotný

Vedoucí roverského kmene a zástupce vedoucího skautů

Jitka Máchalová

Vedoucí oddílu skautek

Kateřina Kovandová

Zástupkyně vedoucí skautek

Filip Slunečko

Vedoucí oddílu skautů

Zdeněk Herout

Vedoucí oldskautů

Josef Kolčaba

Zástupce vedoucího oldskautů

Podporují nás

Říkají o skautingu

Najít kamarády – zažít dobrodružství